03-06. School of Education (EDN)

B Ed 2014-16 pravesha babat

 
 
Picture of Priti Mahajan
B Ed 2014-16 pravesha babat
by Priti Mahajan - Thursday, 27 February 2014, 11:03 AM
 

mahiti pustika page no.12 paragraph no.10 nivad prakriya madhil 10.6 madhe apan 6 month chyach kalavadhiche praman patra shikshan kramache marks ghenyat sangitle ahet pan me 2012 madhe samantran prashikshan praman patra shikshan kram ha 3 months cha course me kelela ahe tar ya shikshan kramacha 2 marks cha bharank BED shikshan kramat pravesh ghetana milu shakel ki nahi

 

plzzzz reply soon

64 words
Picture of Subhash Sonune
Re: B Ed 2014-16 pravesha babat
by Subhash Sonune - Friday, 28 February 2014, 2:20 PM
 

कृपया माहितीपुस्तिकातील पान नं.12 मुद्दा क्र.10.6 वाचा.

23 words